Náhradní plnění 2018

Náhradní plnění 2018

Informace k náhradnímu plnění 2018

HODNOTY PRŮMĚRNÉ MĚSÍČNÍ MZDY ZA 1. –3. ČTVRTLETÍ 2017

Připomínáme, že podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti jsou všichni zaměstnavatelé s počtem zaměstnaných OZP dle § 83 tohoto zákona větším než 25 osob povinni předložit Úřadu práce do 15.2.2018 hlášení o plnění povinného podílu.

V této souvislosti uvádíme nové hodnoty průměrné mzdy za 1. -3. čtvrtletí 2017 a jejích násobků, které vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve sdělení 447/2017 Sb. a které jsou důležité pro výpočet jednotlivých limitů:

 

 

Rok 2017

Rok 2018

Průměrná mzda za 1. -3. čtvrtletí 2017

27 000 Kč

28 761 Kč

2,5 násobek průměrné mzdy

71 903 Kč

67 500 Kč

7 násobek průměrné mzdy

189 000 Kč

201 327 Kč

28 násobek průměrné mzdy

972 000 Kč*)

805 308 Kč

*) pro rok 2017 36násobek průměrné mzdy

Připomínáme, že od 1. 10. 2017 je možno započítat pro účely náhradního plnění pouze faktury správně zadané a ověřené v systému elektronické evidence náhradního plnění

https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/novela2017.pdf

 

 

Nahoru